Polski English
O nas  Produkty  Aktualności  Kariera  Kontakt  Nota prawna  
Strona główna O nas Nasza misja Polityka w zakresie Ochrony Środowiska i BHP

Wiadomość od Prezesa NGK Ceramics Polska

Filozofia NGK oraz System Wartości Grupy NGK

Polityka HR

Polityka w zakresie Ochrony Środowiska i BHP

Polityka w zakresie Ochrony Środowiska i BHP

Pozytywne podejście NGK do środowiska i bezpieczeństwa pracy znajduje źródło w filozofii korporacyjnej, która mówi, że:

"Produkty i technologie kreowane przez NGK muszą stwarzać nową wartość i muszą przyczyniać się do podwyższenia jakości życia.”

Poprzez nasze działania skupiamy się na dbałości o środowisko naturalne oraz poprawę warunków pracy, staramy się przedstawić rozwiązania dla decydujących wyzwań stojących przed następnymi pokoleniami.


Wytyczne dla działań w zakresie środowiska i bezpieczeństwa pracy

Stale dążyć do wytwarzania produktów przyjaznych środowisku, a poprzez to minimalizować wpływ na otoczenie, oraz dążyć do przeciwdziałania występowaniu incydentów, urazów i stanów chorobowych, kształtując bezpieczne środowisko pracy jako integralny element naszej kultury organizacyjnej.

Ściśle przestrzegać przepisów prawnych i innych wymagań. Ustanawiać wewnętrzne standardy związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwa pracy i wzmacniać działania w tych obszarach.

Działać na rzecz zmniejszenia wpływu naszej działalności biznesowej na środowisko i ciągle dążyć do minimalizowania oddziaływania na bezpieczeństwo i zdrowie osób będących pod nadzorem organizacji poprzez:

 • Propagowanie oszczędnego zużycie energii w procesach i urządzeniach, oraz dążenie do ograniczenia emisji CO2.
   
 • Ograniczanie uciążliwości dla pracowników związanych z hałasem i zapyleniem występującym na stanowiskach pracy.
   
 • Popieranie oszczędnej gospodarki surowcami oraz powtórny ich przerób, a także zmierzać do ograniczenia wytwarzanych odpadów.
   
 • Zmniejszenie ryzyka poprzez odpowiednie wykorzystanie i zarządzanie substancjami chemicznymi.
   
 • Wspieranie aktywności pracowników w identyfikowaniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
   
 • Zastosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo oraz warunki na stanowiskach pracy.
   

Wzmacniać system zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy oraz w sposób ciągły go doskonalić w celu ograniczania wpływu na środowisko i zdrowie osób znajdujących się pod naszym nadzorem.

Udostępniać informacje środowiskowe oraz prowadzić dialog z zainteresowanymi stronami. Aktywnie pogłębiać relacje ze społecznością lokalną i zainteresowanymi grupami zawodowymi. Ponadto prowadzić szkolenia i wzmacniać zrozumienie problematyki dotyczącej środowiska oraz bezpieczeństwa pracy wśród pracowników oraz innych osób przebywających pod naszym nadzorem.

Copyright C 2009-NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.